Lago Combal


  Stampa di A. Linck, 1790
Stampa di A. Linck, 1790

  Stampa di Coignet, 1820
Stampa di Coignet, 1820

  Stampa di E. Aubert, 1860
Stampa di E. Aubert, 1860

  A.V. Cerutti, 1985
A.V. Cerutti, 1985

  A.V. Cerutti, 1993
A.V. Cerutti, 1993

  A.V. Cerutti, 2000
A.V. Cerutti, 2000

  A.V. Cerutti, 2004
A.V. Cerutti, 2004

Attività glaciologiche © 2010 Fondazione Montagna sicura